สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

Meeting For Development

One Home @ลำพูน 17ต.ค62

ที่อยู่อาศัยโลก

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสุขภาว

ร่วมหารือแนวทางพัฒนาพิพิธภ

One Home @ลำปาง 9ต.ค62

กระด้งคือชีวิต

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


กระด้งเป็นเครื่องมือใช้สอยชนิดหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในแถบชนบทจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีและไม่มีอะไรมากไปกว่าการมีไว้ใช้งาน แต่สำหรับพี่น้องชนเผ่ากระเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ กระด้งเป็นเครื่องมือใช้สอยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่กับชีวิตหลังความตาย ดังนั้นกระด้งสำหรับชาวปกาเกอะญอคือชีวิต

เมื่อกระโด้งหมายถึง ชีวิต นั้นย่อมไม่ธรรมดาภายใต้รูปลักษณ์ของกระด้ง ในความเป็นปกาเกอะญอ มันมีเรื่องราวบนพื้นฐานความเชื่อของการดำรงชีวิตอยู่ ลักษณะของกระด้งถ้าสังเกตุจะเห็นว่าด้านหน้าและด้านหลังจะแตกต่างกัน ด้านหน้าของกระด้งมีลักษณะของลวดลายเป็นคู่ๆ ไปด้วยกัน ในความหมายของปกาเกอะญอคือการไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความหมายเท่าเทียม เสมอภาคกัน มีความรักสามัคคีร่วมมือกันอย่างที่ว่า “ดู เดอะ วอ คือร่วมมือชีวิต(สวรรค์)” ส่วนด้านหลังลักษณะการสานเป็นลวดลายที่กดทับกันไปมาหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบกันแก่งแย่งแข่งขันกดขี่ข่มเหง “ดู ลอ หร่า คือแข่งขันคือความตาย(นรก)"

ประโยชน์ของกระด้งในวิถีของปกาเกอะญอคือเครื่องมือเครื่องใช้ ตากข้าว ฝัดข้าว เก็บของกินของใช้ ใช้สำหรับเลี้ยงแม่หม้าย ลูกกำพร้าและเลี้ยงดูชีวิตหลังความตาย การใช้กระด้งหลังความตายคือจะใช้ด้านในกระด้ง เพื่อสร้างหมากรุกในการแข่งขันกันแบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่า เค หรือราชสีห์เปรียบเป็นผู้ชาย มีหน้าที่ต่อสู้กับชีวิตที่ยากลำบากและรับงานภาระที่หนัก ฝ่ายที่สองเรียกว่า ชอหมายถึงไก่เปรียบเป็นผู้หญิง มีหน้าที่แพร่ลูกหลานและรับผิดชอบภาระหน้าที่ภายในบ้านทั้งหมด

การต่อสู้ในกระด้งครั้งนี้มีเงื่อนไขว่าไก่ต้องชนะราชสีห์ถ้าแพ้ถือว่าเป็นลางร้ายผู้ชายจะชนะผู้หญิงไม่ได้ ผู้หญิงต้องเป็นใหญ่ในครอบครัว ถ้าผู้ชายชนะครอบครัวจะแตกสลายทันที สังเกตุได้จากถ้าผู้ชายคนไหนไม่เชื่อฟังภรรยาจะทำมาหากินไม่ขึ้นจะกลายเป็นคนติดเหล้าติดยา ขาดความรับผิดชอบ ในที่สุดไม่สามารถดูแลครอบครัวได้จะขาดความอบอุ่นชีวิตไม่รุ่งเรื่องและจะยากลำบากทั้งชีวิต

ดังนั้นในเครือข่ายกองบุญข้าวชาวปกาเกอะญอ ได้นำกระด้งมาใช้เป็นสัญลักษณ์ ที่ทุกครั้งที่เห็นกระด้งจะหมายถึงชีวิตการมีจิตสำนึกการหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai