สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ภาพงานปีใหม่ม้ง 2556

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

ภาพงานปีใหม่ม้ง ปี 2556

นายวิเชียร  ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง 2556

45 ชาติพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

สีสันภายในงานชาติพันธ์ม้งต่างแต่งกายด้วยชุดที่สวยที่สุด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai