สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

พิธีสักการะพระประชาบดี และ ก

ถอดบทเรียน 2-4 เม.ย 61 อ.พาน จ.เชีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เก็บข้

เก็บข้อมูลโครงการวิจัยภูมิ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 23 มี.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( 3 ฉบ

เก็บข้อมูลโครงการวิจัยภูมิ

โรงไฟฟ้าหงสา

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

 

 

แหล่งพลังงานแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ Batterry of ASEAN เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาวโรงไฟฟ้าหงสาจึงเป็นโรงไฟฟ้าลิกไนต์แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,878 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ 76.2ตารางกิโลเมตรเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จะแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้ในปี พ.ศ. 2558 ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี ห่างจากชายแดนไทยที่จังหวัดน่านประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นการร่วมทุนของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์จำกัด ถือหุ้น 40 บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน) 40% และรัฐวิสาหกิจลาว ถือหุ้น 20%

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 พร้อมหน่วยงานต่างๆของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหงสา ระหว่างวันที่ 28-31พฤษภาคม2556 ภายใต้โครงการเยือนเพื่อนบ้านดูงานการย้ายชุมชนเพื่อศึกษารูปแบบและการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10 พร้อมหน่วยงานต่างๆของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหงสา ระหว่างวันที่ 28-31พฤษภาคม2556 ภายใต้โครงการเยือนเพื่อนบ้านดูงานการย้ายชุมชนเพื่อศึกษารูปแบบและการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ

ในสิ่งที่ชาวบ้านเสียไปกับสิ่งที่ชาวบ้านจะได้รับชาวบ้านที่เป็นผู้มีพระคุณ ผู้เสียสละที่ต้องโยกย้ายและสูญเสียที่ดินที่อยู่อาศัย แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเสียที่ไร่ที่นาเสียบ้านอยู่อาศัยและมีการอพยบโยกย้าย
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่เสียที่ดินทำกินแต่ไม่กระทบต่อที่อยู่อาศัย
กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ยินดีแบ่งที่ดินทำกินให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจากมลภาวะด้านเสียง ฝุ่นละออง ต่างๆ

ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะได้รับการดูแลปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อตกลงโดยเฉพาะในกลุ่มที่ 1 จะได้รับการจัดสรรที่ดินสำหรับการปลูกสร้างบ้าน450 ตารางเมตร พร้อมปลูกสร้างบ้านให้ที่ทำกิน 2 เฮกตาร์ หรือ 12 ไร่ ในการประกออาชีพจะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านส่งเสริมแนะนำอาชีพให้กับชาวบ้านโดยอยู่บนพื้นฐานการเลือก และตัดสินใจของชาวบ้านเอง มีการจัดหาแหล่งตลาดให้ชาวบ้าน โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อไม่ให้ชาวบ้านถูกเอารัดเอาเปรียบ มีการจ้างงานหนึ่งครอบครัวต่อ 1 แรงงานที่จะได้ทำงานในโรงไฟฟ้าตลอดอายุสัมปทาน25ปีและจะมุ่งเน้นในแต่ละครอบครัวพัฒนาอาชีพให้มีรายได้พ้นขีดความยากจนให้ได้ใน 3 ปี และอีก 10 ปีข้างหน้าจะทำให้รายได้ต่อครอบครัวเพิ่มเป็น 150%  นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจศึกษาของหน่วยงานภาครัฐในการกระทำใดๆที่กระทบกับกลุ่มประชาชนหมู่มาก การใช้อำนาจกฎหมายเพียงอย่างเดียวคงไม่ใช่ทางออกหากแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม และการดูแลที่ทั่วถึงอย่างเป็นธรรมรับฟังทุกความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วหาทางออกร่วมกัน ปัญหาของการต่อต้านไม่ยอมรับก็คงน้อยลง

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai