สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

เปิดเวทีสร้างกิจกรรม ผู้สูง

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (5

มอบรัก ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอา

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู

สานสัมพันธ์สายใยครอบครัว(3พ.

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

Social Lab Social Smart city แพร่ (2พ.ค62)

พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้าน

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

      วันที่30 สิงหาคม 2557 ผมเดินทางไปจังหวัดน่าน มีโอกาสไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ที่ชาวบ้านจัดการด้วยตนเองโดยไม่หวังพึ่งราชการ แหล่งเตาโบราณบ้านบ่อสวก นับเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 550-750 ปี โดยพบหลักฐานเตาเผาและเศษเครื่องถ้วยชามอย่างหนาแน่นตามบริเวณเนินดินริมห้วยปวน และลำน้ำสวกในเขตบ้านบ่อสวก ได้ดำเนินการสำรวจและขุดค้นเตาเผาในที่ดินของครอบครัวพ่ออุ้ยแสนแม่อุ้ยชื่น ธิเสนา บริเวณบ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน 
   
      

เจ้าของชื่อจ่ามนัส ซึ่งเป็นที่ดินของพ่ออุ้ยแสนแม่อุ้ยชื่น ธิเสนา ผู้เป็นพ่อแม่ของตนเอง จากการที่ฟังจ่ามนัสเล่าเรื่องราวให้ฟังว่า ได้มี อ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากรองศาสตราจารย์สุมิตร ปิติพัฒน์ และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้ดำเนินการสำรวจและขุดค้นเตาเผาในที่ดินของครอบครัวพ่ออุ้ยแสนแม่อุ้ยชื่น ธิเสนา บริเวณบ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน และได้มาสำรวจในบริเวณบ้านของตนเองจึงได้พบแหล่งเตาเผาที่มีอายุเก่าแก่ในบริเวณบ้านของเขาเอง จึงได้มีการขุดค้น จนเป็นที่มาของการอนุรักษ์และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้มาจนทุกวันนี้

ถามว่าทำไม่ให้ทางราชการเข้ามาดูแลช่วยเหลือ แก่ตอบว่าถ้าราชการเข้ามาจัดการมันจะเกิดความวุ่นวายไม่สงบสุข แกบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของเตาเผาไม่ต้องการให้ใครมาวุ่นวายอยากอยู่อย่างสงบ

จ่ามนัสเล่าว่า พิพธภํรพ์แห่งนี้เคยรับเสด็จมาแล้วสามพระองค์ คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลณิวัฒนา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทำไมท่านไม่เสด็จไปที่หน่วยราชการจัดการ จ่ามัสเคยได้ยินรับสั่งว่าท่านอย่ากจะมาดูของจริงๆมากกว่า นับว่าเป็นบุญของที่นี้จริงๆ

ลักษณะของการก่อสร้างเตาเผา

ลักษณะเด่นเครื่องปันคือจะเป็นลายนูนที่ไม่ใช้ลายเขียน

การจัดวางแบบชาวบ้าน

ทุกวันนี้พิพิธภัณฑ์เตาโบราณเฮือนบ้านสวกแสนชื่นจึงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีคนมาเที่ยวชมมากขึ้น แต่ครอบครัวก็อยู่แบบเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์ ใครมาก็ต้อนรับ วันไหนไม่มีใครมาก็เป็นปกติ ก็คงจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพราะทำแล้วสบายใจดี ขอขอบคุณเจ้าของพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น จ.น่าน 

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai