สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ. ลำพูน 20 ม

ศูนย์เรียนรู้สัญจร 19 มิ.ย 61

แก้ไข “ขอทาน ”แบบมีส่วนร่วม 15

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมพาหนะ 14 ม

ตรวจราชการรอบ 2 เขต 16 (พะเยา-เช

One Home จ.เชียงใหม่ เตรียมคณะรัฐม

ประชุมทางไกล Web conference 14 มิ.ย 61

หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0 (4-8 มิ.ย

พะเยา

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

http://www.phayao.go.th/

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai