สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

เปิดเวทีสร้างกิจกรรม ผู้สูง

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (5

มอบรัก ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอา

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู

สานสัมพันธ์สายใยครอบครัว(3พ.

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

Social Lab Social Smart city แพร่ (2พ.ค62)

คนต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

นายสุเมษ สายสูง ผอ.สสว๑๐ ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน


ผู้พิการจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนร่วมเสวนาคนต้นแบบ ณ ศุูนย์เรียนรู้(ข่วงผญ๋ษล้านนาไทย) สำนักงาน สสว ๑๐

           ดูผลงานของคนต้นแบบ


 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิตที่ไม่ท้อถอย ของคนพิการ ปฏิภาน อุ่นรือน หรือปิง คนต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ กับคุณค่าของชีวิตให้กับน้องๆจากศูนย์ฟื้นฟูฝึกอาชีพคนพิการหยาดฝน เชียงใหม่
  โดยมีนายสุเมษ  สายสูง ผอ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ ให้การต้อนรับและให้กำลังใจับน้องๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ ข่วงผญ๋าล้านนาไทย ของ สสว ๑๐ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้ สสว ๑๐

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai