สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

Bike อุ่นไอรัก จังหวัดเชียงใหม

ประชุมขับเคลื่อนงานสสว.10 (7ธ.ค6

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

ติดตาม แปลงผัก ฮักคุณ#2

ขับเคลื่อนงานศูนย์บริการวิ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27พ.ย6

ประกาศผู้ชนะราคา 26 พ.ย 61

ประกาศผู้ชนะราคา 19พ.ย61

ศูนย์เรียนรู้”ครั้งที ๒ เสวนา คน ผึ้ง ป่า

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

พ่อหลวงชัยประเสริฐ โพคะ ปราชญ์ชาวบ้านหินลาดใน

ผู้ก่อตั้งกองทุนละลาย ที่ไม่สะสมเงินกองทุนแ่จะใช้เงินละลายไปดูแลป่า

ผลผลิตที่ได้จากป่านำมาเป็ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

น้ำผึ้งที่นำสู่ตลาดภายนอกเป็นที่ยอมรับ

ร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ สสว ๑๐

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพระบาตห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

เครือข่ายจากลำพูนลงทะเบียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ สสว๑๐

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่


แนะนำสมุนไพรที่รักษาริดสีดวง


ต้นไม้ใหญ่ที่รอดจากการสัมปทานป่า


การวางกล่องไม้ให้ผึ้งมาทำรัง

ใบไผ่หก นับดูครับใบละ 8 บาทมีคนมาขอซื้อนำไปรองภาชนะซูชิ


กล่าวอำลาหลังจากเดินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในป่า


ศูนย์เรียนรู้(ข่วงผญ๋าล้านนาไทย) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่จัดเสวนาปราชญ์ชาวบ้าน พ่อหลวงชัยประเสริฐ โพคะ จากบ้านหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายจากพระบาตรห้วยต้มและทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ช่วงเช้าและช่วงบ่ายเดินทางเข้าพื้นที่บ้านหินลาดใน ต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ป่า (คน ผึ้ง ป่า )ของชุมชนบ้านหินลาดในสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai