สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

หลักสูตรการปักผ้าลาหู่ 24 พ.ค 61

นำเสนองานวิจัย “ป้องกันแก้ไ

การจัดทำเครื่องจักสานจากไม

ผลิตสมุนไพรเพื่อการรักษาโร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้

เวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาการปัก

เวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาเชิงอั

การถักย่าม จากเถาวัลย์ เผ่าม

โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”

จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai