สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

สถานการณ์ทางสังคม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปฐมฤกษ์ สสว.Conference

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพ

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

5ส.สสว.10

การจัดซื้อจัดจ้างปี 61

พิธีบำเพ็ญ พระราชกุศล

การประชุมเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เองการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดน่าน

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai