สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

พิธีบำเพ็ญ พระราชกุศล

ธ สถิตในใจราษฎร์นิรันดร์

อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

ความรุนแรงในครอบครัว

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

ร้อยรัก ผูกพัน วันเกษียณ ที่

สภาเด็กและเยาวชน อำเภอจอมทอ

เอกสารเผยแพร่ แนวทางการเตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชนในการรับคนไร้ที่พึ่งกลับสู่ชุมชน

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai