สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

๕ ธันวาคม ๖๐ วันพ่อแห่งชาติ ท

สร้างครอบครัวไร้ความรุนแรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17พ.ย6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กิจกรรม ๕ ส ชาวสสว.10 ร่วมแรงร่

การเสริมสร้างเครือข่ายการค

สื่อออนไลน์กับอนาคตเด็กและ

อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai