สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

จิตอาสา 904 ( 5 เม.ย62)

พฤหัสบดี...ศรีสุข (4เม.ย62)

เก็บข้อมูลระดมความคิด (3เม.ย62)

ประชุมสมัชชา ครอบครัว 2562 (3 เม.ย

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร

แถลงข่าว พม.Poll สร้างสุขผู้สูง

Conference ครั้งที่ 3 (1เม.ย62)

นักเฝ้าระวัง (1 เม.ย 62 )

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

เขียนโดย ดนุ
PDFพิมพ์อีเมล

                 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และหน่วยงานกระทรวง พม. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai