สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

เปิดเวทีสร้างกิจกรรม ผู้สูง

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (5

มอบรัก ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอา

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู

สานสัมพันธ์สายใยครอบครัว(3พ.

เหยื่อค้ามนุษย์บนพื้นที่สู

Social Lab Social Smart city แพร่ (2พ.ค62)

ชนเผ่าชอง

เขียนโดย thawat
PDFพิมพ์อีเมล

ชนเผ่าชอง
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)ปราชญ์คนสำคัญท่านหนึ่ง เคยบอกว่าชนเผ่าชองเป็นชาวป่า จัดอยู่ในสายตระกูลมอญ-เขมร เป็นชาวพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถวระยอง-จันทบุรีเป็นเวลาช้านานมาแล้ว เชื่อว่าสมัยสุโขทัยก็ ได้เข้ามาอยู่กันแล้ว จึงมีอิทธิพลภาษาพูดทิ้งเป็นอนุสรณ์ไว้อยู่สืบต่อมา ตราบจนทุกวันนี้
นอกจากท่านสุนทรภู่ครูกวีจะได้พบสัมพัสกับชนเผ่าชองจนต้องระบายความในใจไว้ใน "นิราศเมือง- แกลง" บทกวี นิพนธ์เรื่องแรกของท่าน ในสมัยเมื่อ 200 ปี เศษมาแล้วเล่ากันว่าแม้ " สมเด็จพระยาดำรง- ราชานุภาพพระบิดาแห่ง ประวัติศาสตร์ไทย " และ ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมัยที่ยังดำรงพระชนม์อยู่ ก็ได้ทรงเคยพบกับชนเผ่าชอง ที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีในโอกาสที่เสด็จไป ตรวจราชการ การสูญพันธ์ของชนเผ่าชองนั้น น่าจะเกิดจากการถูกคนไทยกลืนชาติ เช่นเดียวกับชน เผ่าโบราณ อีก หลายเผ่าที่เคยอาศัยอยู่ในถิ่นนี้มาแต่ก่อนเก่าเชื่อว่าชาวระยองทุกวันนี้ในบางท้องถิ่นเช่น ที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอ แกลง จะยังมีเชื้อสายของชนเผ่าชอง หลงเหลืออยู่บ้าง สังเกตได้จากรูปลักษณ์ที่มีคางเหลี่ยมหน้าตาแปลก ๆ ผิด แผกไปจากชาวพื้นเมืองโดยทั่วไป

ทั้งนี้ก็เกิด มาจากการผสมวงศ์พงศ์พันธ์กับเผ่าไทยซึ่งมีอิทธิพลเหนือกว่ามาก นั่นเอง ในหนังสือ "ชาติวงศ์วิทยา" ว่าด้วยชาติเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งนายแพทย์ เอ.คาร์และ พันตรี อีริค ไซเดนฟาเดน ได้ร่วมกันเขียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ได้กล่าวถึงชนเผ่าชองไว้ว่า คนที่มีถิ่นฐานอยู่ในแถบเขาในจังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียง สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าชองในเขมร เขมรเรียกชนเผ่าชองว่า "ปอร์" แต่คนชองเรียกตัวเองว่า "ตัมเร็จ"หรือ "สำแร" ภาษาพูด คล้ายคลึงกับภาษาเขมร 

อย่างไรก็ดีชนเผ่าชองกับเขมรมีความแตกต่างกัน เรื่องรูปลักษณ์ขนาดของกะโหลกศรีษะและชนเผ่าชองมักจะมีเลือด นิกริโต (เงาะหรือเซมัง ในภาคใต้ของประเทศไทย) ผสมอยู่ประมาณ 20%ทั้งนี้ คงจะได้ผสมกับนิกริโต ซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่ในบริเวณนี้มาก่อนนั่นเอง 
ชนเผ่าชองจะต้อง เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากส่วยหรือกุย ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแน่นอน เพราะส่วย หรือกุย นี้เหมือนปอร์ หรือสำแรและโกน  ชนเผ่าชองใน ประเทศ -กัมพูชา จากการสำรวจในครั้งนั้นได้ความว่า ชนเผ่าชองเป็นตระกูลมอญ - เขมร ซึ่งผสมกับตระกูลเวดดิด - เมลาเนเซียน ( weddid - Melanesian) (เวดิดนั้น นักมนุษย์วิทยาชาว เยอรมัน
ผู้หนึ่งเชื่อว่ากุยทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น เวดดิดซึ่งถูกเผ่าอินโดนีเซียและเขมรเข้ามาผสมด้วย)ชนเผ่า ชองในจังหวัดจันทบุรี ทำไร่กระวาน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และทำไร่ข้าว เหมือนกันแต่ใช้วิธีเผาป่าเพื่อปลูกข้าว 

นี่คือเรื่องราวของชนเผ่าชอง ตามทีท่านผู้รู้ชาวยุโรปซึ่งได้เข้ามรับราชการอยู่ในเมืองไทยได้อุตสาหะรวบรวมเรียบเรียงไว้ใน สมัยนานมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงนิพนธ์เล่า ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าชอง ไว้ในเรื่อง "เสด็จประพาส จันทบุรี" เมื่อปีชวด จุลศักราช 1238 (พ.ศ. 2419 ) มีความตอนหนึ่งว่า
"เร่วกระวานนั้นมีแถบป่าสีเซ็นต่อเขตแดนกับเมืองพระตะบอง มีคนชาติหนึ่ง เรียกว่า "ชอง" อยู่ในแถบป่าสีเซ็น พูดภาษาหนึ่งคล้าย ๆ กับกันเขมรชอบลูกปัดและทองเหลืองของปกาเกอเณอ(กะเหรียง) กาญจนบุรีเป็น กองส่วยเร่วส่วยกระวานขึ้นเมืองจันทบุรีกับไทยญวนบ้าง ไปเที่ยวเก็บ ตามเขาและเนินที่ติดต่อเขตแดนและป่าอื่น ๆ อีกก็มี คือ ป่าน้ำเขียว ป่าตะเคียนทอง และป่าไพรขาวแต่เร่วกระวานนี้ ส่วย ไปเก็บมาส่งครบจำนวน แล้วจึงได้ซื้อขาย มีน้อยไปมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.rayongcity.com/info/root.php

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai