สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

ประชุมเงินอุดหนุนเด็กแรกเก

Meeting For Development

One Home @ลำพูน 17ต.ค62

ที่อยู่อาศัยโลก

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสุขภาว

ร่วมหารือแนวทางพัฒนาพิพิธภ

One Home @ลำปาง 9ต.ค62

ชนเผ่าชอง

เขียนโดย thawat
PDFพิมพ์อีเมล

ชนเผ่าชอง
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)ปราชญ์คนสำคัญท่านหนึ่ง เคยบอกว่าชนเผ่าชองเป็นชาวป่า จัดอยู่ในสายตระกูลมอญ-เขมร เป็นชาวพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถวระยอง-จันทบุรีเป็นเวลาช้านานมาแล้ว เชื่อว่าสมัยสุโขทัยก็ ได้เข้ามาอยู่กันแล้ว จึงมีอิทธิพลภาษาพูดทิ้งเป็นอนุสรณ์ไว้อยู่สืบต่อมา ตราบจนทุกวันนี้
นอกจากท่านสุนทรภู่ครูกวีจะได้พบสัมพัสกับชนเผ่าชองจนต้องระบายความในใจไว้ใน "นิราศเมือง- แกลง" บทกวี นิพนธ์เรื่องแรกของท่าน ในสมัยเมื่อ 200 ปี เศษมาแล้วเล่ากันว่าแม้ " สมเด็จพระยาดำรง- ราชานุภาพพระบิดาแห่ง ประวัติศาสตร์ไทย " และ ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมัยที่ยังดำรงพระชนม์อยู่ ก็ได้ทรงเคยพบกับชนเผ่าชอง ที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีในโอกาสที่เสด็จไป ตรวจราชการ การสูญพันธ์ของชนเผ่าชองนั้น น่าจะเกิดจากการถูกคนไทยกลืนชาติ เช่นเดียวกับชน เผ่าโบราณ อีก หลายเผ่าที่เคยอาศัยอยู่ในถิ่นนี้มาแต่ก่อนเก่าเชื่อว่าชาวระยองทุกวันนี้ในบางท้องถิ่นเช่น ที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอ แกลง จะยังมีเชื้อสายของชนเผ่าชอง หลงเหลืออยู่บ้าง สังเกตได้จากรูปลักษณ์ที่มีคางเหลี่ยมหน้าตาแปลก ๆ ผิด แผกไปจากชาวพื้นเมืองโดยทั่วไป

ทั้งนี้ก็เกิด มาจากการผสมวงศ์พงศ์พันธ์กับเผ่าไทยซึ่งมีอิทธิพลเหนือกว่ามาก นั่นเอง ในหนังสือ "ชาติวงศ์วิทยา" ว่าด้วยชาติเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งนายแพทย์ เอ.คาร์และ พันตรี อีริค ไซเดนฟาเดน ได้ร่วมกันเขียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ได้กล่าวถึงชนเผ่าชองไว้ว่า คนที่มีถิ่นฐานอยู่ในแถบเขาในจังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียง สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าชองในเขมร เขมรเรียกชนเผ่าชองว่า "ปอร์" แต่คนชองเรียกตัวเองว่า "ตัมเร็จ"หรือ "สำแร" ภาษาพูด คล้ายคลึงกับภาษาเขมร 

อย่างไรก็ดีชนเผ่าชองกับเขมรมีความแตกต่างกัน เรื่องรูปลักษณ์ขนาดของกะโหลกศรีษะและชนเผ่าชองมักจะมีเลือด นิกริโต (เงาะหรือเซมัง ในภาคใต้ของประเทศไทย) ผสมอยู่ประมาณ 20%ทั้งนี้ คงจะได้ผสมกับนิกริโต ซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่ในบริเวณนี้มาก่อนนั่นเอง 
ชนเผ่าชองจะต้อง เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากส่วยหรือกุย ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแน่นอน เพราะส่วย หรือกุย นี้เหมือนปอร์ หรือสำแรและโกน  ชนเผ่าชองใน ประเทศ -กัมพูชา จากการสำรวจในครั้งนั้นได้ความว่า ชนเผ่าชองเป็นตระกูลมอญ - เขมร ซึ่งผสมกับตระกูลเวดดิด - เมลาเนเซียน ( weddid - Melanesian) (เวดิดนั้น นักมนุษย์วิทยาชาว เยอรมัน
ผู้หนึ่งเชื่อว่ากุยทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น เวดดิดซึ่งถูกเผ่าอินโดนีเซียและเขมรเข้ามาผสมด้วย)ชนเผ่า ชองในจังหวัดจันทบุรี ทำไร่กระวาน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และทำไร่ข้าว เหมือนกันแต่ใช้วิธีเผาป่าเพื่อปลูกข้าว 

นี่คือเรื่องราวของชนเผ่าชอง ตามทีท่านผู้รู้ชาวยุโรปซึ่งได้เข้ามรับราชการอยู่ในเมืองไทยได้อุตสาหะรวบรวมเรียบเรียงไว้ใน สมัยนานมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงนิพนธ์เล่า ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าชอง ไว้ในเรื่อง "เสด็จประพาส จันทบุรี" เมื่อปีชวด จุลศักราช 1238 (พ.ศ. 2419 ) มีความตอนหนึ่งว่า
"เร่วกระวานนั้นมีแถบป่าสีเซ็นต่อเขตแดนกับเมืองพระตะบอง มีคนชาติหนึ่ง เรียกว่า "ชอง" อยู่ในแถบป่าสีเซ็น พูดภาษาหนึ่งคล้าย ๆ กับกันเขมรชอบลูกปัดและทองเหลืองของปกาเกอเณอ(กะเหรียง) กาญจนบุรีเป็น กองส่วยเร่วส่วยกระวานขึ้นเมืองจันทบุรีกับไทยญวนบ้าง ไปเที่ยวเก็บ ตามเขาและเนินที่ติดต่อเขตแดนและป่าอื่น ๆ อีกก็มี คือ ป่าน้ำเขียว ป่าตะเคียนทอง และป่าไพรขาวแต่เร่วกระวานนี้ ส่วย ไปเก็บมาส่งครบจำนวน แล้วจึงได้ซื้อขาย มีน้อยไปมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.rayongcity.com/info/root.php

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai