สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

กิจกรรม SMART สว@ศรีเตี้ย (23พ.ค62)

KM & RtoR (22พ.ค62)

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนตาม

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ผู

คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นปร2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พม.POLL ไตร

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (5พ.ค62)

เขียนโดย ดนุ
PDFพิมพ์อีเมล


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai