สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

การตรวจราชการ @พะเยา รอบที่ 2 (1

เหยื่อค้ามนุษย์ @ ฝาง เชียงให

การตรวจราชการ @ลำปาง รอบที่ 2 (1

การตรวจราชการ รอบที่ 2 (8มิ.ย62)

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประ

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติห

รายงานผลการปฏิบัติงาน วิทยา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 4 รายกา

วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ น่าน (31พ.ค62)

เขียนโดย ดนุ
PDFพิมพ์อีเมล


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai