สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

สภาเด็กและเยาวชน อำเภอจอมทอ

สภาเด็กและเยาวชน อำเภอสารภี

ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนแผน

เอกสารเผยแพร่ แนวทางการเตรี

การสรุปผลการประเมินผล การดำ

ครอบครัวเริ่ม ชุมชนร่วมใจ ร

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัด

ผู้ว่าพบประชาชน ๕ ก.ย ๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สภาเด็กและเยาวชน อำเภอจอมทอง 23 ก.ย 60 จันทร์, 25 กันยายน 2017 10
2 สภาเด็กและเยาวชน อำเภอสารภี 23 ก.ย 60 จันทร์, 25 กันยายน 2017 10
3 ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนแผนระดับภาค พฤหัสบดี, 21 กันยายน 2017 21
4 เอกสารเผยแพร่ แนวทางการเตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชนในการรับคนไร้ที่พึ่งกลับสู่ชุมชน อังคาร, 19 กันยายน 2017 30
5 การสรุปผลการประเมินผล การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พฤหัสบดี, 14 กันยายน 2017 36
6 ครอบครัวเริ่ม ชุมชนร่วมใจ รวมใจคุ้มครองเด็ก พุธ, 13 กันยายน 2017 45
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ (ภาคเหนือ) อาทิตย์, 10 กันยายน 2017 51
8 ผู้ว่าพบประชาชน ๕ ก.ย ๖๐ อังคาร, 05 กันยายน 2017 47
9 โครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาบนพื้นที่สูงในอดีตและปัจจุบัน อังคาร, 05 กันยายน 2017 39
10 โครงการวิจัย แนวทางการเตรียมความพร้อมของครอบครัว และชุมชนในการรับคนไร้ที่พึ่งกลับสู่ชุมชน อังคาร, 05 กันยายน 2017 34

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai