ลำพูน

เขียนโดย Administrator
พิมพ์

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย   http://www.lamphun.go.th/index1.php